Báo giá các gói Sản phẩm/Dịch vụ
Gói MISA Hotich
dành cho UBND Xã,
Phường
Mua mới
12.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phần mềm MISA Hotich dành cho các Xã, Phường thực hiện đặng ký và quản lý hộ tịch.
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
2.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Gói MISA Hotich
dành cho Phòng Tư
pháp Quận, Huyện
Mua mới
20.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phần mềm MISA Hotich dành cho Phòng Tư pháp Quận, Huyện thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và tổng hợp báo cáo.
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Gói MISA Hotich
dành cho Sở Tư pháp Tỉnh, Thành Phố
Mua mới
20.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phần mềm MISA Hotich dành cho Sở Tư Tỉnh, TP pháp thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và tổng hợp báo cáo hộ tịch.
Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung: Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Dịch vụ
Đào tạo/ Triển khai
Đào tạo tại đơn vị
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ.
(*) Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Đào tạo tập trung
1.000.000 VNĐ/
Đơn vị
Đào tạo tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày cho tối đa 02 người/đơn vị.
Lưu ý:
  • – Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  • – Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
  • – Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó. Chính sách này áp dụng cho thuê bao hết hạn từ ngày 01/11/2019 trở đi.