Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ
Lưu ý:
  • – Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
  • – Báo giá có hiệu lực từ ngày 24/08/2020 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
  • – Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó. Chính sách này áp dụng cho thuê bao hết hạn từ ngày 01/11/2019 trở đi.