Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ
Lưu ý:
– Khi khách hàng triển khai khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
  • Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
  • Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
  • Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
  • Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
  • Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
– Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên của phần mềm đó.
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.