• Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch cho công dân Việt Nam tại UBND Xã
  Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai tử; Đăng ký việc nuôi con nuôi; Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch.
 • Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại Phòng Tư pháp Quận/Huyện
  Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân VN từ 14 tuổi trở lên.
  Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: Đăng ký khai sinh; Kết hôn;
 • Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại Sở Tư pháp Tỉnh/TP
  Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân VN từ 14 tuổi trở lên.
  Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: Đăng ký khai sinh; Kết hôn;
 • Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài
  Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai tử; Đăng ký việc nuôi con nuôi; Đăng ký giám hộ, chấm dứt
Tính năng nổi bật của MISA Hotich
 • Công chức TP – HT tra cứu toàn bộ thông tin hộ tịch của từng công dân
  Công chức TP – HT tra cứu toàn bộ thông tin hộ tịch của từng công dân
  Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13.
 • Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp số định danh cá nhân
  Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp số định danh cá nhân
  MISA Hotich sẵn sàng tích hợp với Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân do cục Công nghệ thông tin – Bộ tư pháp triển khai.
 • Sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
  Sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
  MISA Hotich sẵn sàng kết nối và cung cấp dữ liệu cho Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ tư pháp, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
 • Công dân nộp hồ sơ hộ tịch trực tuyến
  Công dân nộp hồ sơ hộ tịch trực tuyến
  MISA Hotich cho phép công dân nộp tờ khai trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
 • Công chức TP – HT tra cứu toàn bộ thông tin hộ tịch của từng công dân
  Công chức TP – HT tra cứu toàn bộ thông tin hộ tịch của từng công dân
  MISA Hotich cho phép công chức TP – HT theo dõi được toàn bộ thông tin của một công dân từ lúc mới đăng ký khai sinh cho đến lúc khai tử.
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ, tự động, tiện ích
  Hệ thống báo cáo đầy đủ, tự động, tiện ích
  Cung cấp đầy đủ các giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch, báo cáo thống kê hộ tịch theo đúng quy định của nhà nước.
 • An toàn và bảo mật
  An toàn và bảo mật
  Phần mềm và dữ liệu được đặt tại trung tâm dữ liệu (Data center) đặt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, độ an ninh, an toàn và tin cậy đạt 99,98%.
 • Xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên Mobile mọi lúc, mọi nơi
  Xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên Mobile mọi lúc, mọi nơi
  MISA Hotich giúp các cấp quản lý tại Sở, Phòng xem báo cáo, biểu đồ phân tích, thống kê trên thiết bị Mobile một cách thuận tiện nhất, mọi lúc, mọi nơi.
MISA Hotich